תקנון ותנאי-שימוש

ברוכים הבאים ל"במה להיסטוריה צבאית",

"במה להיסטוריה צבאית" היא מקום מפגש ווירטואלי לכל המתעניין או העוסק בהיסטוריה-צבאית ובדגש על זו של מדינת ישראל. כאן ניתן לפרסם מאמרים, סיכומים ומחקרים, ללבן סוגיות, לנהל דיונים, לחלוק ידע ומידע ובעיקר – ללמוד. אנו מאמינים שביקורת עיניינית או דיון שבו דעות מנוגדות אך מנומקות מתחככות זו בזו, היא קרקע פוריה לצמיחת תובנות חדשות – ובתנאי שהדיון, ובעיקר המחלוקת, יתקיים תוך שמירה על תרבות-דיון: הקשבה, סבלנות וכבוד הדדי.

רישום ל"במה להיסטוריה צבאית" (להלן "האתר" ו/או "הפורום" ו/או "במה") או שימוש בו מהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והתנאים יחולו על כל פעולה אשר תבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, תנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר לצורך נוחות בלבד אולם תנאים אלו מתייחסים לגברים ונשים כאחד.  

(א) הרשמה וחברות

תכני האתר פתוחים לציבור, אולם רק משתמשים רשומים (להלן "חבר/ים") יכולים להשתתף באופן פעיל: להגיב, להעלות נושא לדיון או לפרסם מאמר.

 1. על מנת להצטרף לבמה כחבר עליך למלא את טופס ההרשמה בקישור דלהלן. החברות תיכנס לתוקפה לאחר אישור הנהלת האתר. מובהר בזאת כי הנהלת האתר רשאית לדחות בקשת חברות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. בעת הרישום עליך להזין כינוי (לצרכי התחברות בלבד, באנגלית). שם מלא (פרטי ומשפחה, בעברית) וכתובת מייל תקינה. כאשר תפרסם תגובה או תוכן אחר יפורסם בצמוד אליו שמך המלא או החלקי (שם פרטי או משפחה או שניהם, לפי בחירתך) אין לפרסם תגובה או תוכן באמצעות כינוי. יובהר בזאת כי כתובת המייל תהיה חסויה לציבור אך ויתכן ותהיה גלויה לחברים אחרים באתר.
 3. חל איסור לבצע רישום כפול, אין להתחזות לאדם אחר ואין להתיר לאדם אחר לעשות שימוש בחשבונך.
 4. כל חבר מקבל הרשאה ויכולת להגיב לכל התכנים והתגובות המתפרסמות באתר.
 5. רק חברים בעלי הרשאה של "תורם/כותב" יכולים להעלות נושא לדיון או לפרסם מאמר באתר (להלן "פוסטים"). אם ברצונך לקבל הרשאה שכזו, אנה פנה אל מנהלי האתר באמצעות טופס צור-קשר.
 6. מתן הרשאה לפירסום פוסטים (דרגת הרשאה "תורם/כותב") או ביטול הרשאה שכזו – נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת-האתר.

(ב) כללי התנהגות

אנו מאמינים בחשיבותה של ביקורת ומעודדים הבעת דעות שונות לצורך קיום דיון פורה. אולם גם ביקורת צריך לדעת לכתוב באופן המכבד את האתר ואת קוראיו, ובכלל זה גם אי הסכמות יש לנהל תוך כבוד הדדי. על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני, אתה מתחייב לכבד ולפעול על-פי הכללים המפורטים מטה:

 1. חברי הפורום ישמרו על כבודם של החברים האחרים וימנעו מביטויים שיש בהם לבזות או להשפיל את הזולת. אין לזלזל בחבר פורום אחר על רקע רמת ידיעות נמוכה, אי הכרות עם נושא מסויים וכד'. אין לעשות שימוש בקללות או מילים אשר עלולות להתפרש כקללה (שקרן לצורך העניין נחשבת כקללה). אין לפרסם דברי-נאצה, איומים וביטויים של גסות רוח.
 2. היסטוריה בכלל וזו הצבאית בפרט, שלובים בפן הפוליטי וברור שלא ניתן להתעלם משיקולים פוליטיים אשר השפיעו על מדיניות קובעי ההחלטות בדרג המדיני והצבאי. אולם האתר אינו במה להתנצחויות פוליטיות בין החברים.
 3. אנא הקפד שתגובתך תהיה רלוונטית לנושא-הדיון או המאמר הנדון.
 4. אין "להציף" את הפורום בתגובות שחוזרות על עצמן
 5. כמו כן, נאסר עלייך לפרסם :
 • תוכן אשר יש חשש שהוא מהווה פגיעה בביטחון המידע או המדינה או תוכן צבאי אשר סיווגו "מוגבל" ומעלה או שחל עליו צו איסור-פרסום.
 • תוכן העובר על חוקי מדינת ישראל או מעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית
 • תוכן המביע אהדה לצוררי ישראל או אמירות אשר עלולות להתפרש כהכחשת שואת יהודי אירופה בשנים 1939-1945
 • תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
 • כל תוכן אשר ידוע לך כי הוא שקרי, מטעה או מסולף.
 • תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב וכיו"ב. תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט.
 • תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה.
 • תוכן בעל אופי מסחרי או פרסומי, אלא בהיתר מפורש מראש ובכתב מהנהלת-האתר.

(ג) אכיפה

 1. הנהלת האתר רשאית לסרב לפרסם, ו/או למחוק ו/או לערוך, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאלתר ובכל מועד מאוחר, כל תוכן או תגובה שמסרת לפרסום, בכל עת שמצאה כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, וכיוצ"ב.
 2. חבר אשר הפר כללי תקנון זה ו/או חבר אשר תגובה או תוכן שהעלה נמחקו (גם חלקית) לפחות פעמיים על-ידי הנהלת-האתר, יקבל אזהרה במייל פרטי.
 3. חבר אשר לדעת הנהלת-האתר עבר על כללי התקנון באופן חמור ו/או ממשיך בסורו לאחר קבלת אזהרה, רשאית הנהלת האתר להשהות את חברותו לתקופה קצובה ו/או לבטל את חברותו ו/או לבטל יכולתו לפרסם פוסטים ו/או תגובות והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

(ד) תכנים: מאמרים, נושאים-לדיון ובכלל זה תגובות

באתר ניתן לפרסם מאמרים או להעלות נושאים-לדיון העוסקים באופן ישיר בהיסטוריה-צבאית או כאלה שיש להם זיקה ברורה לאירועים צבאיים או בטחוניים בעבר. נושאים אחרים, מעניינים ככל שיהיו, אף אם עיסוקם בתחום האקטואלי של צבא ובטחון, לא יאושרו לפרסום אלא בנסיבות מיוחדות ולאחר אישור הנהלת-האתר.

 1. מובהר בזאת כי הנהלת-האתר רשאית לבדוק את התכנים השונים בכל עת, קרי, לפני פרסומם ואף לאחר פרסומם באתר. הנהלת-האתר רשאית לסרב לפרסם פוסט אשר אינו עומד בקנה אחד עם מטרות האתר או עם ההנחיות שבסעיף ד-3 דלהלן. הנהלת-האתר רשאית לערוך פוסט, לקצר אותו, להשמיט ממנו קטעים או לחלק אותו למספר מאמרים. הנהלת-האתר רשאית להגביל את מספר וגודל הקבצים המצורפים לפוסט. הנהלת-האתר רשאית לנעול פוסט לתגובות נוספות לאחר שהגיעה לכלל מסקנה שהדיון מיצה עצמו –  והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. הנהלת-האתר רשאית לערוך את גוף הפוסט או כותרת הפוסט במידה והללו אינם עומדים, לפי שיקול דעתה, בהנחיות המפורטות בסעיף ד-3 דלהלן.
 3. בבואך לפרסם מאמר או להעלות נושא לדיון, עליך לפעול על פי ההנחיות הבאות:

  • בדוק תחילה שהנושא לא פורסם באתר בעבר. פרסום מחודש יאושר רק במידה והפוסט החדש כולל הרחבה או עידכון בעל משמעות.
  • מותר לצטט תוכן שפורסם במקור חיצוני אך חל איסור להעתיק מאמר מלא שפורסם ע"י אחר.
  • אין לפרסם מאמר מפרי עטך שכבר פורסם במקום אחר, אלא אם ורק אם, הוא פורסם במדיה שלא איפשרה דיון צמוד. למשל: מדיה מודפסת, או דיגיטלית שאיננה מאפשרת דיון צמוד.
  • בעת פירסום תמונות או חומר ממקור חיצוני, יש להוסיף קרדיט למקור התמונה או המידע ובנוסף קישור אליו, ככל האפשר.
  • כותרת הפוסט צריכה להיות עניינית, רלוונטית וקשורה לתוכן.
  • אם הפוסט הוא מאמר, קרי – תוכן המסכם נושא או מתעתד לקבוע עובדות או להסיק מסקנות, יש לצרף מקורות ואסמכתאות.
  • ניתן לצרף לפוסט תמונות, סרטוני וידאו או מסמכים (בפורמט doc-pdf) רלוונטים, אולם בתנאי והללו מהווים תוספת לפוסט ולא משמשים כגוף הפוסט.
  • אין לפרסם תוכן אשר מפר הסכם או התחייבות כלשהם לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים.
  • הקפד שתוכן הפוסט אינו חורג מכללי-ההתנהגות שפורטו בסעיף (ב) לעיל.
  • הקפד על עריכה נאותה. אין להשתמש בהדגשה (Bold) שלא לצורך. אין להפריז בסימני קריאה (!), שאלה (?) וסימנים אחרים שכל מטרתם משיכת תשומת לב. תקן טעויות כתיב וניסוח. השתמש במנגנון "תצוגה מקדימה" כדי לבחון את הפוסט לפני פירסומו. בכוונתנו ליצור אחידות צורנית (גופנים, צבע, פיסקאות, כותרות) בפוסטים המתפרסמים באתר. הקפד לפעול לפי ההנחיות בנדון שיתפרסמו מעת לעת.
  • קח אוויר. אם אתה סבור שהפוסט דורש ליטוש נוסף, בדיקה חוזרת או ניסוח "טוב יותר", אל תמהר לפרסם. אנחנו לא הולכים (בינתיים) לשום מקום.
 4. חבר המסרב שתוכן שפירסם יעבור עריכה ו/או שתוצאות העריכה אינן מקובלות עליו, רשאי לבקש שהנהלת-האתר תסיר את הפרסום לאלתר. כמו כן הוא רשאי למחוק את הפרסום בעצמו.
 5. קיטלוג הפוסט (נושא, מדור, תגיות), "הדבקתו" לעמוד הראשי או כל הדגשה אחרת, נתון לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת-האתר.
 6. אינך זכאי ולא תהיה זכאי בעתיד לכל תמורה שהיא בכסף או בטובת הנאה אחרת מה"במה" עבור התכנים שאתה מפרסם באתר.
 7. חבר יפרסם לא יותר משלושה פוסטים (מאמרים ו/או נושאים-לדיון) בשבוע אחד.
 8. מובהר בזאת כי חלה עלייך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מתוכן או תגובה שפירסמת באתר . אתה מתחייב בזאת לשפות את מנהלי-האתר, עורכיו, מפעיליו ובעליו בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מתוכן שפורסם על-ידך באתר.

(ה) הגבלת אחריות

 1. השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת-האתר או בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, באם הם מוגבלים או לא מותאמים לצרכיך.
 2. בעלי האתר ו\או יוצרי האתר ו\או הנהלת-האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מהודעות או תכנים שאתה כמשתמש מפרסם, ללא יוצא מהכלל. השימוש שלך באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שאתה, ככותב ההודעה, הינך האחראי הישיר והיחיד על תוכנה. השימוש שלך באתר גם מהווה הסכמה ברורה לכך שאתה פוטר את צוות האתר, כולל כל מפעיליו, מנהליו, ובאי כוחו, מכל אחריות שהיא על הודעותיך.
 3. התכנים (ובכלל זה תגובות) המתפרסמים באתר אינם מבטאים את דעת הנהלת-האתר או עמדתה ואין בפרסום דברים כאלה או אחרים כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. לא תהיה לך כל טענה כלפי הנהלת האתר בגין פרסום תגובה לתוכן שפרסמת, אשר הוא למורת רוחך.
 4. הנהלת האתר אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי החברים או המבקרים, ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו.
 5. לאור האמור לעיל, ככל שהתכנים שהנך מעלה לאתר יקרים לליבך, אנא דאג לגיבוי הולם.

(ו) מנהלה

 1. טענות, הערות או שאלות מנהלתיות, שאינן קשורות לתכני הפורום אלא קשורות לאופן ניהול הפורום והפעלתו ובכלל זה תלונות הנוגעות לחריגה מכללי -ההתנהגות או הפרה של התקנון, יופנו במייל למנהלי האתר באמצעות דף "צור-קשר" בלבד וייענו בהקדם האפשרי. אין להעלות הודעות אלה על גבי הפורום.
 2. אתה נותן בזה הסכמתך לקבל במייל עידכונים שוטפים הנוגעים לפוסטים חדשים (או תגובות) המתפרסמים באתר. תוכל לבטל שירות זה, בכל זמן, באמצעות ה"פרופיל האישי" שלך.
 3. אתה נותן בזה הסכמתך לקבל במייל עלון, אשר יופץ בתדירות של לא יותר מאחד לשבוע ואשר ירכז את התכנים המתפרסמים באתר. תוכל לבטל שירות זה, בכל זמן, באמצעות ה"פרופיל האישי" שלך או באמצעות פנייה למנהלי האתר דרך דף "צור קשר".

דיון פורה ומעניין לכולנו,
הנהלת-האתר

מעודכן ליום: 19/10/2013